All Activity

This stream auto-updates   

 1. Earlier
 2. வேக்கப்பு... நீங்களே இப்படி பேசலாமா? நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய மனிதர்... மன்னித்து விட்டு விடுங்கள்... அறியாத காலத்தில் புரியாமல் செய்திருப்பார்கள்...
 3. சமணர், புத்த கோவில்களை இடித்துத்தான் இப்போது இருக்கும் கோயில்கள் கட்டப்பட்டது என்று திருமாவளவன் அவர்கள் கூறியதற்கு யாரோ ஒருவர் ஒரு செவ்வியில் முதலில் அவை தமிழர்களின் வழிபாட்டுத் தளங்கள் தான் என்றும் பின் சமணர், புத்த கோயில்களாக மாற்றப்பட்டதாகவும் கூறியிருந்தார். அந்த செவ்வியை வழங்கியவர் யார், அதை முகநூலில் பகிர்ந்தவர் யாரென்றும் மறந்து விட்டேன். அவரிடம் எப்படி இந்தக் கோயில்கள் கை மாறி கை மாறி வந்தன என்று கேட்க வேண்டும். 'தமிழர் உலகம்' கூறுவதும் இவர் கூறுவதும் சேரும் புள்ளி ஒன்றாக உள்ளதே!
 4. என் இனிய தமிழ் மக்களுக்கு தமிழ்வேந்தனின் அன்பான வணக்கங்கள், 1500 ஆண்டிற்கு முன் தமிழர்களின்அழிக்கப்பட்ட நெறியான ஆசீவக நெறியைப்(அமணம்) பற்றிய ஆய்வுக் கட்டுரைகளை உங்களிடம்பகிர்ந்துகொள்ளலாம் என உள்ளேன். இங்கு நான் பகிர்ந்துகொள்ளப்படும்கட்டுரைகள்,ஆசீவக நெறியைப் பற்றி பல்வேறு இணையதளங்களில் பல்வேறு இடங்களில் தேடிக் கிடைத்தத் தரவுகளை வைத்து என்ஆய்வுகளின் தரவுகளையும் சேர்த்து எல்லோருக்கும் புரியும் விதம் ஒரு கோர்வையாகத் தொகுக்கப்பட்டது. இதன்மூலம்,நம் உண்மையான வரலாறு என் மக்களுக்கு எளிதாகச் சென்றடையும் என்ற நோக்கத்துடனும் நம்பிக்கையுடன்தொடங்குகிறேன்.நன்றி. கட்டுரைகளை படிக்கத் தொடங்கும் முன்பு, மக்களிடம் இதுவரை பிறரால் பரப்பப்பட்ட தவறான கண்ணோட்டதிற்காக ஒரு தெளிவுரை: ஆசீவக நெறி(அமணம்>சமணம்) என்று கூறியவுடன், பெரும்பான்மையானோருக்கு நான் ஜைன நெறியைத்தான் விளக்கப் போகிறேன் என்று தோன்றும். இல்லை, ஆசீவக நெறி என்பது தமிழர்கள் ஆதி காலந்தொட்டு பின்பற்றி வந்த நெறியாகும். அந்நெறியை, கி.பி. 7ஆம் நூற்றாண்டில் சிவ நெறி, சமணர் கழுவேற்றத்தின் பொழுது அழித்தது(சிவனும் ஒரு ஆசீவகரே. அதைப் பற்றி பின்பு பார்ப்போம்). கடந்த எழுபது ஆண்டுகளில் தமிழர் தொடர்புகளுடன் ஆசீவக நெறியைப் பற்றி ஆய்வுகள் எழும் பொழுதெல்லாம் அது இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்டே வந்திருக்கிறது. இதன்மூலம், தமிழர்களின் உண்மையான வரலாறு அவர்களுக்கே இதுவரை தெரியாமல் வந்திருக்கிறது. தமிழ் ஆய்வுலகில் எப்பொழுதெல்லாம் தமிழகத்தில் ஆசீவக நெறியின் அடையாளங்கள் கண்டுபிடிக்கப் படுகின்றனவோ அப்பொழுதெல்லாம் அவை ஜைன நெறியின் அடையாளங்களாக மாற்றி காண்பிக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக,தமிழ் ஆய்வுலகில் அமணர் ஜைனர் பற்றிய பொருள் குழப்பம் நெடுங்காலமாகத் தொடர்ந்து வருகிறது. சமணர் என்ற சொல் அமணர் என்ற தமிழ் வடிவத்தின் திரிபாகும். இச்சொல் வைதீக எதிர்ப்பாளர் என்ற பொருளில் ஆளப்பட்டாலும் தமிழ் இலக்கியங்களில் இச்சொல் ஆசீவகர்களை மட்டுமே குறித்துள்ளது. ஆசீவகர்களை அமணர்கள் என்றும் சைனர்களை அருகர்கள் என்றும் பெரிய புராணம்(பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு) இவ்விருவரையும் வேறுபடுத்திக் காட்டுகின்றது. அத்துடன் ஆசீவகர்களை அமணர்கள் என்றும் சைனர்களைச் சாதி அமணர் என்றும் பிரித்து அடையாளப் படுத்தும். இப்படிப் பெரிய புராணம் ஆசீவகர்களையும் சைனர்களையும் வேறுபடுத்திக் காட்டுவதை முதன்முதலாக ஆராய்ந்து உரைத்தவர் பேரா. முனைவர் டி.வி.மகாலிங்கம் ஆவார். தமிழ்நாட்டிலுள்ள சங்க காலக் கற்படுக்கைகள் யாவும் ஆசீவகர்களுக்கு உரியன என்பதைச் சான்றுகளோடு நிறுவியவர் அவரே ஆவார். ஏறத்தாழ60ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இவ்வுண்மையை அவர் வெளிப்படுத்தியிருந்த போதிலும் தமிழ் ஆய்வுலகம் அவரை இருட்டடிப்புச் செய்து வந்துள்ளது. இங்கு நான் விளக்கப்போவது, ஆசீவக நெறி என்றால் என்ன?. அது ஏன் எப்படி உருவானது?. யாரால் எங்கே உருவாக்கப்பட்டது? ஆசீவகம் பரவி இருந்த இடங்கள் யாவை? ஆசீவகம் எப்பொழுது யாரால் அழிக்கப்பட்டது? ஆசீவகச் சித்தர்கள் எந்ததெந்தத் துறைகளில் வலிமையாயிருந்தனர்? ஆசீவகத்தின் தெய்வங்கள் யாவர்?. அவர்கள் எப்படி ஆசீவக தெய்வங்கள்? விநாயகர் ஐயனார்(கழிவெண் பிறப்பு அல்லது நல்வெள்ளை நிறத்தை அடைந்தவர்கள்), எழுமுனிகள்(சப்தமுனிகள்), ஏழுகன்னிகள்(சப்தகன்னிகள்) ஔவையார் தெய்வ நிலையை அடைந்த ஆசீவகச் சித்தர்கள் - சிவன், திருமால்(விஷ்ணு), இந்திரன், வருணன், முருகன், ஐயப்பன் ஏழுமுனிகளின் வடிவங்கள் - பிரம்மா ஏழுகன்னிகளின் வடிவங்கள் - சரஸ்வதி, இலட்சுமி, காளி, மாரியம்மன் அஷ்டலட்சுமி, மாதங்கி(கஜலட்சுமி) அவர்கள் எப்படி ஆசீவகத்தின் தெய்வங்கள் என்பதை பின்பு விளக்கமாகப் பாப்போம். மேலும், ஆசீவக நெறியில் உள்ள கடவுள் கோட்பாடுகள். ஆசீவக நெறி, ஜைன நெறி, புத்த நெறி இம்மூன்றிற்கும் உள்ள வேறுபாடு? ஆசீவக நெறி பற்றி உண்மைகள் வெளியே தெரிந்தால் யாருக்கு கட்டம்? ஆசீவக நெறியின் கோட்பாடுகள் ஆசீவகச் சித்தர்களின் படிநிலைகள் யாவை? ஆசீவக நெறியின் பிற கோட்பாடுகள் இக்கட்டுரைகளின் தரவுகளின் மேற்கோள்களுக்கு நன்றிகள்: 1.தமிழர் சிந்தனைப் பேரவை(தமிழர் உலகம்) ஆசீவக நெறியைப் பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ள, Youtube User Page -http://www.youtube.com/user/tamilsantham/videos 2.ஆதி. சங்கரர்,கோரக்கர் சித்தர் பீடம்மூலை ஆற்றங்கரை 3.முனைவர் க. நெடுஞ்செழியன் --இது வேறு ஒரு தளத்திலிருந்து எந்த அனுமதியுமின்றி சுடப்பட்டது... இது தமிழ்வேந்தன் என்பவரால் பதிய பட்டதாகும்... விவாதம் புரிய விருமபுபவர்கள் இங்கேயும் விவாதித்துக் கொள்ளலாம்... ஆசீவகம் என்ற தமிழ் நெறிக்கு தெய்வங்கள் என்ன... தெரிந்தவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ளவும்...
 5. நான் இப்பொழுதே தயார். ஆனால் நம் அங்கத்தவர்கள் சிலர் வேலை, குடும்பம் என்று இருக்கிறார்கள். சிலர் facebookல் பதிவிடுகிறார்கள். அவர்கள் இங்கு பதிவு செய்து அங்கே பகிர்ந்தால் அவர்களின் நண்பர்கள் மட்டும் அல்லாமல் அனைவராலும் பார்க்க முடியும். உங்கள் சார்பாகவும் களம் சார்பாகவும் அனைவரையும் மீண்டும் களம் புக அழைக்கின்றேன். இப்பொழுது யாரும் அதிமுக, திமுக என சண்டை போடும் நிலையில் இருக்க மாட்டார்கள் என நினைக்கிறேன். சூழ்நிலைகள் மாறி விட்டன. அத்துடன் நாமும் முதிர்ச்சி அடைந்திருப்போம். ஆகவே வாருங்கள் ஆக்க பூர்வமாக உரையாடுவோம்.
 6. லீனாரோய், M130போன்றஜாம்பவான்களை கண்ட களமிது... அவர்கள் உந்துதலால் களத்தை நகர்த்துவது பெரிய விடயம் கிடையாது... பின் வருவதை எஙகோ படித்ததாக ஞாபகம்... லீனாரோய் அவர்களும், அவருடைய மற்ற நண்பரும் வேறொரு களத்தில் தனி உரையாடல் நடத்திக்கொகொண்டிருப்பதாக... இப்பொழுது தமிழினத்திற்கு தேவையானது நல்ல கருத்துக்களே... அதை பார்த்து எவரேனும் செயலில் இறக்கினால் அது தமிழினத்துக்கு கிடைத்த வெற்றியே... இப்பொழுது அது காலத்தின் கட்டாயமாகவும் நிற்க்கிறது... ஐயா வேக்கப் அவர்கள் களமாடினால், பின்னோக்கி களமாட வருவார்கள் என சராஜ் அவர்கள் சொன்னார்...
 7. இந்த களத்தை முன் போல நடத்த முடியுமா என்றால் முடியும் அதுக்கு நிர்வாகி தனி நபர் தாக்குதல் நடத்துவோரை நீக்கணும் அவருக்கு செய்ய மனசு அல்லது நேரம் இல்லைட்டால் இங்கே வந்து அடி பட மற்றவர்களுக்கு என்ன தலைவிதியா
 8. மீண்டும் ஒரு முறை ஏன் முயற்சி செய்ய கூடாது
 9. 19ம் தேதி நீங்கள் பதிந்த இந்த கருத்தை பார்த்துவிட்டு, அடுத்த நாள் போட்ட கருத்தை எப்படி பார்க்க தவறினேன்னு ஷாக் ஆயிட்டேன். பிறகுதான் தங்களுடையது நவம்பர் மாதத்தினுடையது என்று பார்த்தேதேன். நீங்கள்ர ஏன் இரண்டாம்அறைக்கு தயாராகக் கூடாது. ஒருவரை இங்கு இட்டுக்குனு வர.
 10. Hi , Happy Deepavali (Belated wishes) to all! I am in touch only with Leena Roy through Facebook. How are you doing Bala? With lots of love, PM
 11. மிக்க நன்றி சிம்மம் சார்! ஒருவரும் இப்பல்லாம் எட்டிப் பார்ப்பதே இல்லை போல!
 12. பயனுள்ள தகவல் வர்ஷா.வாழை இலை மூலம் உடல் சருமத்தை அழகாக்கலாம்! முக்கனிகளில் ஒன்றான வாழைப்பழம் உடலுக்கு எவ்வாறு சிறந்ததோ, அவ்வாறே அதன் இலைகளும் மிகவும் சிறப்பான மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது. வாழைப்பழத்தை நாம் சாப்பிட்டால் உடலின் உட்பகுதிக்கு சிறந்தது. ஆனால் அதன் இலைகளை உடலின் வெளிப்புறத்திற்கு, அதாவது சருமத்தில் ஏற்படும் பல காயங்கள் மற்றும் சருமத்திற்கு மெருகேற்ற, இது ஒரு சிறந்த அழகுப்பொருளும் கூட. இப்போது அந்த வாழை இலையை எப்படி பயன்படுத்தினால் என்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் என்பதைப் பார்க்கலாம். சிறப்புமிக்க வாழை இலையின் நன்மைகள்… >> அழகுப் பொருட்களான கிரீம் மற்றும் லோசனில் இருக்கும் 'அலன்டாயின்' (Allantoin) என்னும் பொருள், இந்த சிறப்புமிக்க வாழை இலையில் இருந்தே எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் இந்த பொருள் கிருமிகளை அழிப்பதோடு, விரைவில் எந்த ஒரு பிரச்சனையையும் சரிசெய்யும். மேலும் இது புதிய செல்கள் வளரவும் வழிவகுக்கும். >> வாழை இலையில் பல மருத்துவ பொருட்கள் இருப்பதால், இவை விஷமிக்க பூச்சிகள் கடித்தல், தேனீக்கடி, சருமத்தில் அரிப்புகள் போன்றவற்றிற்கு மிகவும் ஏற்றது. சொல்லப்போனால், இத்தகைய சிறப்பால் வாழை இலையை ஒரு 'இயற்கை அளிப்பான்' என்றும் சொல்வார்கள். >> அழகை கெடுக்கும் வகையில் சருமத்தில் ஏற்படும் வெடிப்புகள் மற்றும் மற்ற சரும பிரச்சனைகளான பொடுகுத் தொல்லை, சொறி, சிரங்கு மற்றும் தீப்புண் போன்றவற்றிற்கு மிகவும் சிறந்தது. இதன் புதிய இலைகளில் இருந்து கிடைக்கும் ஜூஸை, பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் தடவினால், அந்த பிரச்சனையானது முற்றிலும் சரியாகிவிடும். மேலும் இதன் இலையை தீக்காயங்கள் ஏற்பட்ட இடத்தின் மேல் வைத்தால் குளிர்ச்சியாக இருக்கும். >> குழந்தைகளுக்கு இறுக்கமான ஆடைகள் அணிவதால் வரும் அரிப்பு, கொசு கடி போன்றவற்றில் இருந்து காப்பாற்ற வீட்டிலேயே இயற்கையாக மருந்துகளை வாழை இலைகளைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கலாம். அதற்கு வாழை இலைச்சாற்றுடன், சிறிது ஒலிவ் ஒயில், சிறிது தேன் மெழுகு கலந்து, அதனை பயன்படுத்த வேண்டும். >> மன அழுத்தம் போவதற்கும் மற்றும் மென்மையான சருமத்தை பெறுவதற்கும், வாழை இலையில் ஐஸ் கட்டிகளை வைத்து மசாஜ் செய்ய வேண்டும். இவ்வாறெல்லாம் செய்தால், சருமமானது மென்மையடைவதோடு அழகும் பெறும். அத்துடன் எந்த ஒரு நோயும் சருமத்தில் அண்டாமல் பார்த்துக் கொள்ளலாம்.
 13. ஐயா அருணாசலத்தை மறந்து விட்டேன்...
 14. ஆத்திகம் பேசும் அடியார்கெல்லாம் சிவமே அன்பாகும்,நாத்திகம் பேசும் நல்லவருக்கோ அன்பே சிவமாகும், எனும் பொருளில் ஆத்திகம் பேசும் அடியார்களான சங்கரன் ஜி, ஆரங்கன் சாB, ஐயா தென்னவன், ஆக்னி, வர்ஷா, அனுராதான, விகடன், உணர்வு ஆகியோருக்கும் ஒருமுறை நடந்த விவாதத்தில் நாலு பட்டாசு வெடிச்சோமா, புது ட்ரெஸ் போட்டு ஏரியா ஃபிகர்சுக்கு ஹாய் சொன்னோமா னு இருக்கணும் என்ற ரீதியில் தீபாவளி கொண்டாடும் முதல் ஆளாக நானாக தான் இருப்பேன் என்று தீபாவளியை ஏற்றுக்கொண்ட நம்பர் ப்ளேட்டிற்க்கும் அன்பே சிவமாகும் என்றுநாத்திகம் பேசும் ஐயா லீனாரோய், பாலா, சபா, M130 தோழர் இளந்தமிழன், தமிழ்புலி, லெனின், சேகுவேரா, இப்பொழுது ஐயா ஹரிஹரன் ஆகியோருக்கும் தமிழ்நாடுடாக் கள உறவுகள் அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துககள்...
 15. வாங்கிய கடனை திருப்பி வங்கியில் அடைக்க முடியாத ஒரு தெரு பொறுக்கி கப்பல்களை சொந்தமாக வைத்திருந்தானாம்... அந்த தெருப்பொறுக்கியிடம் புலிகள் உதவி கேட்ட பொழுது கப்பல்கள் அலுவலில் உள்ளது என்றானாம்... இந்த விடயம் ஈழ அபிமானி என்று பட்டம் அளிப்பதற்க்கு பட்டம் பெற்ற கீரி பாபா வுக்கு தெரியுமா??...
 16. ரஜினி/கமல் அரசியல்

  இப்பொழுது தமிழர்களிடம் இழப்பதற்க்குவேறு என்ன இருக்கிறது...
 17. ரஜினி/கமல் அரசியல்

  இவர்களின் தகுதி என்ன? அழகாக ஒய்யாரமாக ஃபேன் சுழற்ச்சிக்கடியில் அமர்ந்து பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கொண்டு அவர்கள் தகுதியை ஆராய எனக்கு தகுதி இல்லை... ஒரு வேளை ரெட் ஜெய்ன்ட் மூவிஸ் உரிமையாளருக்கு அவ்வுரிமை இருக்கலாம்... ///நாம் கருணாநிதி, ஜெயலலிதாவை விமர்சித்ததைப் போல் இவர்களை விமர்சிக்க விடமாட்டார்கள்./// அதையும் தான் பார்த்து விடுவோமே... எத்தனை வருடம் ஆடுவார்கள்... எனது வாக்கை சீமான் அல்லது தமிழருவி மணியன் அவர்களுக்கு தான் அளிக்க வேண்டும் என்று விருப்பம்... ஆனால் நிதர்சனம் என்ன... --கண்ணதாசனின் வரிகள். ஓராயிரம் ஆண்டுகள் ஆகட்டுமே நம் பொருமையின் பொருள் மட்டும் விளங்கட்டுமே... வேறவக்கும் இல்லை நாதியற்ற ஈன தமிழனுக்கு... அழகான நீரோடையாக பாய்ந்து வந்து கொண்டிருந்த தமிழகத்தை ஒட்டு மொத்தமாக பாதையை மாற்றி அமைத்து விட்டனர் படுபாவிகள்...
 18. ரஜினி/கமல் அரசியல்

  இவர்கள் துறையில் நடக்கும் பெண்களுக்கான பாலியல் பிரச்சனையைப் பற்றி ஏதாவது பேசியது உண்டா? கமலும் அப்படியானவர்களில் ஒருவர் என்பதால் அவரிடம் இதை எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆனால் ரஜினியாவது பேசியது உண்டா? இவர்கள் வந்தால் தங்கள் தொழிலுக்குத்தான் எல்லாவற்றையும் கொடுப்பார்கள். உம்: ஒரு பெரிய படம் எடுத்து நட்டமடைந்தால் அல்லது நட்டம் அடைந்ததாகச் சொல்லி அதையும் நல்ல முயற்சி என்று பாராட்டி பண உதவி செய்வார்கள்/பெறுவார்கள். இவர்களை விட திறமையானவர்கள் எத்தனையோ பேர் பல வருடங்களாக சுயநலம் பாராது பொதுச் சேவைகள் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். இவர்கள் தேசியவாதிகள். இவர்கள் மத்திய அரசுக்கு எதிராகப் பேசி இருக்கிறார்களா? மாநில சுயாட்சிக்கு இவர்கள் உதவமாட்டார்கள். நாம் கருணாநிதி, ஜெயலலிதாவை விமர்சித்ததைப் போல் இவர்களை விமர்சிக்க விடமாட்டார்கள்.
 19. ரிக் வேதம்.......

  என்னாலையும் மிடில... ஒவ்வொரு பதிவும் அனுமார் வாலு போல நீழுது... ஏதோ எனக்குதெரிந்த ஒரு முப்பது நாப்பது குறளை வைத்து காலத்தை ஓட்டிக்கிறேன்...
 20. ரஜினி/கமல் அரசியல்

  ரஜினி இந்த ஆட்டத்தில் கண்டிப்பாக வரமாட்டார். கமல் தனி கட்சி தொடங்குவேன் என்று பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார்
 21. ரிக் வேதம்.......

  லீனா இதனை ஏன் நீங்கள் தொடரவில்லை?
 22. மிக்க மகிழ்ச்சி. அடுத்த முறை அனைவரையும் சந்திக்கலாம் தமிழ்குரல் சார். நன்றி செயந்தன். நலம் நலமறிய ஆவல்.
 23. ரஜினி/கமல் அரசியல்

  வேறு நாதி இல்லை... இவர்களாவது ஏதேனும் நன்னமகள் செய்யமாட்டார்களா என்ற ஏக்கம் தான்... ரஜினி மீது ஒன்றும் பெரிய அபிப்ராயம் இல்லை... ஒருமுறை திரையுலகினர், காவிரி நதிக்காக போராட்டம் நடத்திய பொழுது, நான் நதியில் இரத்தம் வரும் போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ள மாட்டேன் என்று தனியாக உண்ணாவிரதம் இருந்தவர்... தமிழர்களுக்கான நியாயமான, அடிப்படை உரிமைக்காக போராடுபவர்களை பயங்கரவாதிகள் என்று சொன்னாலும் ஆச்சர்யப் படுவதிர்க்கில்லை... தமிழர்களுக்குதேவை தமிழ் நாட்டு மக்கள் தேவைகளை மட்டும் பூர்த்தி செய்யும் தலைமை தேவை இல்லை... எட்டு கோடி தமிழர்களை தாங்கி இருக்கும் தமிழகம், உலக தமிழர்களின் உரிமைகளையையும் மீட்டெடுக்கும் ஆளுமையை பெற வேண்டும்... ஏற்கனவே இருக்கும் கட்சிகள், செய்த ஊழல்கள் மூலம் மத்திய அரசு கொடுக்கும் அழுத்தத்திற்க்கு தகுந்தார் போல் பல்லை இளித்துக் கொண்டு போடும் பிஸ்கெட் துண்டுகளை பொறுக்கிக்கொண்டு ஓடும்...
 24. ரஜினி/கமல் அரசியல்

  நீங்கள் கமல்/ரஜினி ஏற்கிறீர்களா? ஏன்?
 25. ரஜினி/கமல் அரசியல்

  கமல் திமுகாவை ஆயுதமாக எடுத்திருக்கிறார்... ஆயுதமா அல்லது மடிமேல் தவழ்ந்தவன் என்ற முறையில் ஏழேழு ஜென்மம்எடுத்தாலும் தீறா கறையை, பாவம் துடைக்க முயற்சிக்கிகிறாரா என்பதை காலம் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும்... ஆயுதம்என்றால் கமலுக்கு பின் இவனுக ஆட்டம் தாங்க முடியாதே...
 1. Load more activity