All Activity

This stream auto-updates   

 1. Earlier
 2. வேக்கப்பு... நீங்களே இப்படி பேசலாமா? நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய மனிதர்... மன்னித்து விட்டு விடுங்கள்... அறியாத காலத்தில் புரியாமல் செய்திருப்பார்கள்...
 3. சமணர், புத்த கோவில்களை இடித்துத்தான் இப்போது இருக்கும் கோயில்கள் கட்டப்பட்டது என்று திருமாவளவன் அவர்கள் கூறியதற்கு யாரோ ஒருவர் ஒரு செவ்வியில் முதலில் அவை தமிழர்களின் வழிபாட்டுத் தளங்கள் தான் என்றும் பின் சமணர், புத்த கோயில்களாக மாற்றப்பட்டதாகவும் கூறியிருந்தார். அந்த செவ்வியை வழங்கியவர் யார், அதை முகநூலில் பகிர்ந்தவர் யாரென்றும் மறந்து விட்டேன். அவரிடம் எப்படி இந்தக் கோயில்கள் கை மாறி கை மாறி வந்தன என்று கேட்க வேண்டும். 'தமிழர் உலகம்' கூறுவதும் இவர் கூறுவதும் சேரும் புள்ளி ஒன்றாக உள்ளதே!
 4. என் இனிய தமிழ் மக்களுக்கு தமிழ்வேந்தனின் அன்பான வணக்கங்கள், 1500 ஆண்டிற்கு முன் தமிழர்களின்அழிக்கப்பட்ட நெறியான ஆசீவக நெறியைப்(அமணம்) பற்றிய ஆய்வுக் கட்டுரைகளை உங்களிடம்பகிர்ந்துகொள்ளலாம் என உள்ளேன். இங்கு நான் பகிர்ந்துகொள்ளப்படும்கட்டுரைகள்,ஆசீவக நெறியைப் பற்றி பல்வேறு இணையதளங்களில் பல்வேறு இடங்களில் தேடிக் கிடைத்தத் தரவுகளை வைத்து என்ஆய்வுகளின் தரவுகளையும் சேர்த்து எல்லோருக்கும் புரியும் விதம் ஒரு கோர்வையாகத் தொகுக்கப்பட்டது. இதன்மூலம்,நம் உண்மையான வரலாறு என் மக்களுக்கு எளிதாகச் சென்றடையும் என்ற நோக்கத்துடனும் நம்பிக்கையுடன்தொடங்குகிறேன்.நன்றி. கட்டுரைகளை படிக்கத் தொடங்கும் முன்பு, மக்களிடம் இதுவரை பிறரால் பரப்பப்பட்ட தவறான கண்ணோட்டதிற்காக ஒரு தெளிவுரை: ஆசீவக நெறி(அமணம்>சமணம்) என்று கூறியவுடன், பெரும்பான்மையானோருக்கு நான் ஜைன நெறியைத்தான் விளக்கப் போகிறேன் என்று தோன்றும். இல்லை, ஆசீவக நெறி என்பது தமிழர்கள் ஆதி காலந்தொட்டு பின்பற்றி வந்த நெறியாகும். அந்நெறியை, கி.பி. 7ஆம் நூற்றாண்டில் சிவ நெறி, சமணர் கழுவேற்றத்தின் பொழுது அழித்தது(சிவனும் ஒரு ஆசீவகரே. அதைப் பற்றி பின்பு பார்ப்போம்). கடந்த எழுபது ஆண்டுகளில் தமிழர் தொடர்புகளுடன் ஆசீவக நெறியைப் பற்றி ஆய்வுகள் எழும் பொழுதெல்லாம் அது இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்டே வந்திருக்கிறது. இதன்மூலம், தமிழர்களின் உண்மையான வரலாறு அவர்களுக்கே இதுவரை தெரியாமல் வந்திருக்கிறது. தமிழ் ஆய்வுலகில் எப்பொழுதெல்லாம் தமிழகத்தில் ஆசீவக நெறியின் அடையாளங்கள் கண்டுபிடிக்கப் படுகின்றனவோ அப்பொழுதெல்லாம் அவை ஜைன நெறியின் அடையாளங்களாக மாற்றி காண்பிக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக,தமிழ் ஆய்வுலகில் அமணர் ஜைனர் பற்றிய பொருள் குழப்பம் நெடுங்காலமாகத் தொடர்ந்து வருகிறது. சமணர் என்ற சொல் அமணர் என்ற தமிழ் வடிவத்தின் திரிபாகும். இச்சொல் வைதீக எதிர்ப்பாளர் என்ற பொருளில் ஆளப்பட்டாலும் தமிழ் இலக்கியங்களில் இச்சொல் ஆசீவகர்களை மட்டுமே குறித்துள்ளது. ஆசீவகர்களை அமணர்கள் என்றும் சைனர்களை அருகர்கள் என்றும் பெரிய புராணம்(பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு) இவ்விருவரையும் வேறுபடுத்திக் காட்டுகின்றது. அத்துடன் ஆசீவகர்களை அமணர்கள் என்றும் சைனர்களைச் சாதி அமணர் என்றும் பிரித்து அடையாளப் படுத்தும். இப்படிப் பெரிய புராணம் ஆசீவகர்களையும் சைனர்களையும் வேறுபடுத்திக் காட்டுவதை முதன்முதலாக ஆராய்ந்து உரைத்தவர் பேரா. முனைவர் டி.வி.மகாலிங்கம் ஆவார். தமிழ்நாட்டிலுள்ள சங்க காலக் கற்படுக்கைகள் யாவும் ஆசீவகர்களுக்கு உரியன என்பதைச் சான்றுகளோடு நிறுவியவர் அவரே ஆவார். ஏறத்தாழ60ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இவ்வுண்மையை அவர் வெளிப்படுத்தியிருந்த போதிலும் தமிழ் ஆய்வுலகம் அவரை இருட்டடிப்புச் செய்து வந்துள்ளது. இங்கு நான் விளக்கப்போவது, ஆசீவக நெறி என்றால் என்ன?. அது ஏன் எப்படி உருவானது?. யாரால் எங்கே உருவாக்கப்பட்டது? ஆசீவகம் பரவி இருந்த இடங்கள் யாவை? ஆசீவகம் எப்பொழுது யாரால் அழிக்கப்பட்டது? ஆசீவகச் சித்தர்கள் எந்ததெந்தத் துறைகளில் வலிமையாயிருந்தனர்? ஆசீவகத்தின் தெய்வங்கள் யாவர்?. அவர்கள் எப்படி ஆசீவக தெய்வங்கள்? விநாயகர் ஐயனார்(கழிவெண் பிறப்பு அல்லது நல்வெள்ளை நிறத்தை அடைந்தவர்கள்), எழுமுனிகள்(சப்தமுனிகள்), ஏழுகன்னிகள்(சப்தகன்னிகள்) ஔவையார் தெய்வ நிலையை அடைந்த ஆசீவகச் சித்தர்கள் - சிவன், திருமால்(விஷ்ணு), இந்திரன், வருணன், முருகன், ஐயப்பன் ஏழுமுனிகளின் வடிவங்கள் - பிரம்மா ஏழுகன்னிகளின் வடிவங்கள் - சரஸ்வதி, இலட்சுமி, காளி, மாரியம்மன் அஷ்டலட்சுமி, மாதங்கி(கஜலட்சுமி) அவர்கள் எப்படி ஆசீவகத்தின் தெய்வங்கள் என்பதை பின்பு விளக்கமாகப் பாப்போம். மேலும், ஆசீவக நெறியில் உள்ள கடவுள் கோட்பாடுகள். ஆசீவக நெறி, ஜைன நெறி, புத்த நெறி இம்மூன்றிற்கும் உள்ள வேறுபாடு? ஆசீவக நெறி பற்றி உண்மைகள் வெளியே தெரிந்தால் யாருக்கு கட்டம்? ஆசீவக நெறியின் கோட்பாடுகள் ஆசீவகச் சித்தர்களின் படிநிலைகள் யாவை? ஆசீவக நெறியின் பிற கோட்பாடுகள் இக்கட்டுரைகளின் தரவுகளின் மேற்கோள்களுக்கு நன்றிகள்: 1.தமிழர் சிந்தனைப் பேரவை(தமிழர் உலகம்) ஆசீவக நெறியைப் பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ள, Youtube User Page -http://www.youtube.com/user/tamilsantham/videos 2.ஆதி. சங்கரர்,கோரக்கர் சித்தர் பீடம்மூலை ஆற்றங்கரை 3.முனைவர் க. நெடுஞ்செழியன் --இது வேறு ஒரு தளத்திலிருந்து எந்த அனுமதியுமின்றி சுடப்பட்டது... இது தமிழ்வேந்தன் என்பவரால் பதிய பட்டதாகும்... விவாதம் புரிய விருமபுபவர்கள் இங்கேயும் விவாதித்துக் கொள்ளலாம்... ஆசீவகம் என்ற தமிழ் நெறிக்கு தெய்வங்கள் என்ன... தெரிந்தவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ளவும்...
 5. நான் இப்பொழுதே தயார். ஆனால் நம் அங்கத்தவர்கள் சிலர் வேலை, குடும்பம் என்று இருக்கிறார்கள். சிலர் facebookல் பதிவிடுகிறார்கள். அவர்கள் இங்கு பதிவு செய்து அங்கே பகிர்ந்தால் அவர்களின் நண்பர்கள் மட்டும் அல்லாமல் அனைவராலும் பார்க்க முடியும். உங்கள் சார்பாகவும் களம் சார்பாகவும் அனைவரையும் மீண்டும் களம் புக அழைக்கின்றேன். இப்பொழுது யாரும் அதிமுக, திமுக என சண்டை போடும் நிலையில் இருக்க மாட்டார்கள் என நினைக்கிறேன். சூழ்நிலைகள் மாறி விட்டன. அத்துடன் நாமும் முதிர்ச்சி அடைந்திருப்போம். ஆகவே வாருங்கள் ஆக்க பூர்வமாக உரையாடுவோம்.
 6. லீனாரோய், M130போன்றஜாம்பவான்களை கண்ட களமிது... அவர்கள் உந்துதலால் களத்தை நகர்த்துவது பெரிய விடயம் கிடையாது... பின் வருவதை எஙகோ படித்ததாக ஞாபகம்... லீனாரோய் அவர்களும், அவருடைய மற்ற நண்பரும் வேறொரு களத்தில் தனி உரையாடல் நடத்திக்கொகொண்டிருப்பதாக... இப்பொழுது தமிழினத்திற்கு தேவையானது நல்ல கருத்துக்களே... அதை பார்த்து எவரேனும் செயலில் இறக்கினால் அது தமிழினத்துக்கு கிடைத்த வெற்றியே... இப்பொழுது அது காலத்தின் கட்டாயமாகவும் நிற்க்கிறது... ஐயா வேக்கப் அவர்கள் களமாடினால், பின்னோக்கி களமாட வருவார்கள் என சராஜ் அவர்கள் சொன்னார்...
 7. இந்த களத்தை முன் போல நடத்த முடியுமா என்றால் முடியும் அதுக்கு நிர்வாகி தனி நபர் தாக்குதல் நடத்துவோரை நீக்கணும் அவருக்கு செய்ய மனசு அல்லது நேரம் இல்லைட்டால் இங்கே வந்து அடி பட மற்றவர்களுக்கு என்ன தலைவிதியா
 8. மீண்டும் ஒரு முறை ஏன் முயற்சி செய்ய கூடாது
 9. 19ம் தேதி நீங்கள் பதிந்த இந்த கருத்தை பார்த்துவிட்டு, அடுத்த நாள் போட்ட கருத்தை எப்படி பார்க்க தவறினேன்னு ஷாக் ஆயிட்டேன். பிறகுதான் தங்களுடையது நவம்பர் மாதத்தினுடையது என்று பார்த்தேதேன். நீங்கள்ர ஏன் இரண்டாம்அறைக்கு தயாராகக் கூடாது. ஒருவரை இங்கு இட்டுக்குனு வர.
 10. Hi , Happy Deepavali (Belated wishes) to all! I am in touch only with Leena Roy through Facebook. How are you doing Bala? With lots of love, PM
 11. மிக்க நன்றி சிம்மம் சார்! ஒருவரும் இப்பல்லாம் எட்டிப் பார்ப்பதே இல்லை போல!
 12. பயனுள்ள தகவல் வர்ஷா.வாழை இலை மூலம் உடல் சருமத்தை அழகாக்கலாம்! முக்கனிகளில் ஒன்றான வாழைப்பழம் உடலுக்கு எவ்வாறு சிறந்ததோ, அவ்வாறே அதன் இலைகளும் மிகவும் சிறப்பான மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது. வாழைப்பழத்தை நாம் சாப்பிட்டால் உடலின் உட்பகுதிக்கு சிறந்தது. ஆனால் அதன் இலைகளை உடலின் வெளிப்புறத்திற்கு, அதாவது சருமத்தில் ஏற்படும் பல காயங்கள் மற்றும் சருமத்திற்கு மெருகேற்ற, இது ஒரு சிறந்த அழகுப்பொருளும் கூட. இப்போது அந்த வாழை இலையை எப்படி பயன்படுத்தினால் என்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் என்பதைப் பார்க்கலாம். சிறப்புமிக்க வாழை இலையின் நன்மைகள்… >> அழகுப் பொருட்களான கிரீம் மற்றும் லோசனில் இருக்கும் 'அலன்டாயின்' (Allantoin) என்னும் பொருள், இந்த சிறப்புமிக்க வாழை இலையில் இருந்தே எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் இந்த பொருள் கிருமிகளை அழிப்பதோடு, விரைவில் எந்த ஒரு பிரச்சனையையும் சரிசெய்யும். மேலும் இது புதிய செல்கள் வளரவும் வழிவகுக்கும். >> வாழை இலையில் பல மருத்துவ பொருட்கள் இருப்பதால், இவை விஷமிக்க பூச்சிகள் கடித்தல், தேனீக்கடி, சருமத்தில் அரிப்புகள் போன்றவற்றிற்கு மிகவும் ஏற்றது. சொல்லப்போனால், இத்தகைய சிறப்பால் வாழை இலையை ஒரு 'இயற்கை அளிப்பான்' என்றும் சொல்வார்கள். >> அழகை கெடுக்கும் வகையில் சருமத்தில் ஏற்படும் வெடிப்புகள் மற்றும் மற்ற சரும பிரச்சனைகளான பொடுகுத் தொல்லை, சொறி, சிரங்கு மற்றும் தீப்புண் போன்றவற்றிற்கு மிகவும் சிறந்தது. இதன் புதிய இலைகளில் இருந்து கிடைக்கும் ஜூஸை, பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் தடவினால், அந்த பிரச்சனையானது முற்றிலும் சரியாகிவிடும். மேலும் இதன் இலையை தீக்காயங்கள் ஏற்பட்ட இடத்தின் மேல் வைத்தால் குளிர்ச்சியாக இருக்கும். >> குழந்தைகளுக்கு இறுக்கமான ஆடைகள் அணிவதால் வரும் அரிப்பு, கொசு கடி போன்றவற்றில் இருந்து காப்பாற்ற வீட்டிலேயே இயற்கையாக மருந்துகளை வாழை இலைகளைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கலாம். அதற்கு வாழை இலைச்சாற்றுடன், சிறிது ஒலிவ் ஒயில், சிறிது தேன் மெழுகு கலந்து, அதனை பயன்படுத்த வேண்டும். >> மன அழுத்தம் போவதற்கும் மற்றும் மென்மையான சருமத்தை பெறுவதற்கும், வாழை இலையில் ஐஸ் கட்டிகளை வைத்து மசாஜ் செய்ய வேண்டும். இவ்வாறெல்லாம் செய்தால், சருமமானது மென்மையடைவதோடு அழகும் பெறும். அத்துடன் எந்த ஒரு நோயும் சருமத்தில் அண்டாமல் பார்த்துக் கொள்ளலாம்.
 13. ஐயா அருணாசலத்தை மறந்து விட்டேன்...
 14. ஆத்திகம் பேசும் அடியார்கெல்லாம் சிவமே அன்பாகும்,நாத்திகம் பேசும் நல்லவருக்கோ அன்பே சிவமாகும், எனும் பொருளில் ஆத்திகம் பேசும் அடியார்களான சங்கரன் ஜி, ஆரங்கன் சாB, ஐயா தென்னவன், ஆக்னி, வர்ஷா, அனுராதான, விகடன், உணர்வு ஆகியோருக்கும் ஒருமுறை நடந்த விவாதத்தில் நாலு பட்டாசு வெடிச்சோமா, புது ட்ரெஸ் போட்டு ஏரியா ஃபிகர்சுக்கு ஹாய் சொன்னோமா னு இருக்கணும் என்ற ரீதியில் தீபாவளி கொண்டாடும் முதல் ஆளாக நானாக தான் இருப்பேன் என்று தீபாவளியை ஏற்றுக்கொண்ட நம்பர் ப்ளேட்டிற்க்கும் அன்பே சிவமாகும் என்றுநாத்திகம் பேசும் ஐயா லீனாரோய், பாலா, சபா, M130 தோழர் இளந்தமிழன், தமிழ்புலி, லெனின், சேகுவேரா, இப்பொழுது ஐயா ஹரிஹரன் ஆகியோருக்கும் தமிழ்நாடுடாக் கள உறவுகள் அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துககள்...
 15. வாங்கிய கடனை திருப்பி வங்கியில் அடைக்க முடியாத ஒரு தெரு பொறுக்கி கப்பல்களை சொந்தமாக வைத்திருந்தானாம்... அந்த தெருப்பொறுக்கியிடம் புலிகள் உதவி கேட்ட பொழுது கப்பல்கள் அலுவலில் உள்ளது என்றானாம்... இந்த விடயம் ஈழ அபிமானி என்று பட்டம் அளிப்பதற்க்கு பட்டம் பெற்ற கீரி பாபா வுக்கு தெரியுமா??...
 16. இலங்கை இறுதிப் போரில் சர்வதேச நாடுகளின் சரணடைதல் திட்டத்தை நிராகரித்தார் பிரபாகரன்: எரிக் சொல்ஹெய்ம்Updated: செவ்வாய்க்கிழமை, அக்டோபர் 9, 2012, 16:06 [iST] லண்டன்: இலங்கை இறுதிப் போரில் இந்தியா உட்பட சர்வதேச நாடுகள் முன்வைத்த சரணடைதல் திட்டத்தை ஏற்காமல் கடைசிவரை போரை பிரபாகரன் நீட்டித்ததே பல்லாயிரக்கணக்கான அப்பாவி மக்கள் உயிரிழக்கக் காரணம் என்று நார்வேயின் முன்னாள் அமைச்சரான எரிக் சொல்ஹெய்ம் கூறியுள்ளார். பி.பி.சியின் தமிழோசை வானொலிக்கு எரிக் சொல்ஹெய்ம் அளித்த பேட்டியில், பிரபாகரன், பொட்டு அம்மானை தவிர அனைவருக்கும் பொதுமன்னிப்பு: கேள்வி: இலங்கை ராணுவத்துக்கும் விடுதலைப் புலிகளுக்கும் இடையிலான போரின் இறுதிக் கட்டத்தில் பெருமளவிலான பொதுமக்கள் கொல்லப்படக் கூடிய மனிதப் பேரவலம் நடக்காமல் தடுக்கும் நோக்கத்தில் அனைத்துலக நாடுகள் கூட்டாக எடுத்த முயற்சி, இந்த திட்டம் உருவான பின்னணி, அது ஏன் செயற்படாமல் கைவிடப்பட்டது? பதில்: இலங்கையின் சமாதானத்துக்காக முயற்சி எடுத்த ஜப்பான், அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் நார்வே ஆகிய நாடுகள் இணைந்து 2009ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒரு யோசனையை முன்வைத்தன. ஐ.நாவும் இதன் பின்னணியில் இருந்தது. அப்போது, போரின் முடிவு இலங்கை அரசுக்கு ராணுவ ரீதியிலான வெற்றியாக அமையும் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்திருந்த நிலையில், பேரழிவை தடுக்கும் வகையில் போரை முறையாக முடிவுக்கு கொண்டு வரவேண்டும் என்ற யோசனையை நாங்கள் முன்வைத்தோம். விடுதலைப்புலிகளும் இலங்கை அரசும் ஒப்புக்கொண்ட பிறகு தான் அந்தத் திட்டத்தின் முழுமையான இறுதி வடிவமும் முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கும். அமெரிக்கா, இந்தியா அல்லது வேறு ஒரு நாடு இலங்கையின் வடக்கு- கிழக்குப் பகுதிக்கு ஒரு பெரிய கப்பலை அனுப்பி வைப்பது என்றும், அதில் ஐ.நா அதிகாரிகளோ அல்லது மற்ற அனைத்துலக அமைப்பை சேர்ந்தவர்களோ இருந்து, போரின் இறுதியில் எஞ்சியிருந்த அனைத்து விடுதலைப்புலிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அனைவரையும் ஒருவர் விடாமல் கணக்கெடுத்து புகைப்படத்துடன் பதிவு செய்வது என்றும் தெரிவித்திருந்தோம். அவர்கள் அனைவரும் கொழும்பு கொண்டு செல்லப்பட்டு அவர்களிடமிருந்த ஆயுதங்களை ஒப்படைத்த பின்னர், விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பின் தலைவர் பிரபாகரன் மற்றும் பொட்டு அம்மான் ஆகிய இருவர் தவிர்ந்த மற்ற அனைவருக்கும் பொதுமன்னிப்பு வழங்கப்படும் என்பதாகும். அப்படி நடந்திருந்தால், அனைத்துலக சமூகத்தின் முன்னிலையில் அனைத்துலக அமைப்புக்களால் பதிவு செய்யப்பட்டவர்களை இலங்கை அரசால் நினைத்த நேரத்தில் கொல்ல முடிந்திருக்காது. எங்களின் இந்த யோசனை மட்டும் ஏற்கப்பட்டிருந்தால், இறுதிக்கட்டத்தில் கொல்லப்பட்ட விடுதலைப் புலிகள் உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கானோர் இன்று நம்மிடையே உயிருடன் இருந்திருப்பார்கள். நாங்கள் இந்தப் பேச்சுக்கள் 2009ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தொடக்கம் போரின் இறுதி வரை தொடர்ந்தது. இதன் ஒரு கட்டமாக, ஏப்ரல் மாதம் இந்த திட்டத்தின் இறுதி வடிவத்தை முடிவு செய்வதற்காக விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பின் அனைத்துலகத் தொடர்பாளராக இருந்த குமரன் பத்மநாதன் ஆஸ்லோவுக்கு வருவதாக திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் கடைசி நிமிடத்தில் பிரபாகரன் அவரைத் தடுத்து விட்டார். எங்களின் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் அவரை பத்திரமாக அழைத்து வருவதற்காக கோலாலம்பூருக்கே சென்றிருந்தனர். ஆனால் இந்தத் திட்டம் தங்களுக்கு ஏற்படையதல்ல என்று எங்களுக்கு செய்தி சொல்லப்பட்டது. எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. கேள்வி: இந்த திட்டத்திற்கு இலங்கை அரசின் ஒப்புதல் இருந்ததா? பதில்: அந்த நாட்களில் நான் இலங்கைக்குச் செல்லவில்லை. ஆனால் நார்வேயில் ஆஸ்லோவில் இருக்கும் இலங்கை தூதரகம் மூலமாகவும், மற்ற தூதரகங்கள் மூலமாகவும் இலங்கை அரசுத் தரப்புடன் எங்களுக்கு இருந்த தொடர்புகள் மூலமாகவும் இலங்கை அரசுடன் நாங்கள் பல பேச்சுக்களை நடத்தினோம். அவர்களுடன் பேசியதிலிருந்து முழுமையான ராணுவ வெற்றியை பெறுவதே இலங்கை அரசின் பெரும்பாலானவர்கள் விரும்புகிறார்கள் என்ற உணர்வையே நாங்கள் பெற்றோம். அதேசமயம், விடுதலைப் புலிகள் இந்த திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கியிருந்தால் இலங்கை அரசு அதற்கு ஒப்புதல் அளிப்பதைத் தவிர வேறு வழி இருந்திருக்காது என்றே எங்களுக்கு தோன்றியது. கேள்வி: இந்தத் திட்டத்திற்கு இலங்கை அரசு ஒப்புக்கொண்டிருக்கும் என்று எதை வைத்து நீங்கள் நம்புகிறீர்கள்? பதில்: அவர்களுக்கு இதில் விருப்பம் இருக்கிறதோ இல்லையோ, அவர்கள் இதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்க வேண்டிய நிலைமையே இருந்தது. காரணம் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் மற்றவர்களும் இதில் உறுதி காட்டியிருப்பார்கள், ஒட்டுமொத்த அனைத்துலக சமூகத்தினரும் இதில் ஒன்றாகவும் உறுதியாகவும் குரல் கொடுத்திருப்பார்கள். இலங்கை அரசில் தயக்கம் இருந்திருந்தாலும் அவர்களுக்கு வேறு வழி இருந்திருக்காது. பிரபாகரனின் வரலாற்று தவறு: கேள்வி: அப்படியானால், இலங்கை போரின் இறுதிக் கட்டத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் கொல்லப்பட்டதற்கு முழுப் பொறுப்பு விடுதலைப் புலிகளின் தலைமையை சாரும் என்கிறீர்களா? பதில்: போரின் இறுதி முடிவு என்னவாக இருக்கப் போகிறது என்பதை அனைவரும் உணர்ந்த நிலையிலும் போரை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட முறையில் முடிக்காமல் கடைசிவரை போராட வேண்டும் என்று பிரபாகரன் உள்ளிட்ட விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பின் தலைமை முடிவெடுத்தது மிகப்பெரிய வரலாற்று தவறு என்றே நான் நினைக்கிறேன். அதேசமயம், இதை காரணமாகக் காட்டி இலங்கை அரசு நடத்திய குறிவைத்த தாக்குதல்களை நியாயப்படுத்த முடியாது. மக்கள் செறிவாக வாழும் பகுதிகள் என்று தெரிந்தே, இலங்கை அரசு தாக்குதல்களை நடத்தியது என்பதற்கான பல சான்றுகள், அறிக்கைகள் வெளிவந்துள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக துப்பாக்கிச் சூடுகள் நடத்த முடியாத 'பாதுகாப்பு வளையம்' என்று அரசே ஒரு பகுதியை அறிவிப்பதும் அந்த பகுதிக்கு மக்கள் வந்த பிறகு அங்கே குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்துவதுமாக அரசு செயற்பட்டிருக்கிறது என்பதற்கான வலுவான சான்றுகள் கிடைத்திருக்கின்றன. புலிகள் மீது இந்தியாவுக்கு செம கோபம்: கேள்வி: இந்த திட்டத்திற்கு இந்திய அரசின் ஒப்புதல் இருந்ததா? பதில்: விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பு தொடர்பாக இந்திய அரசிடம் கொஞ்சம் கூட அனுதாபம் இல்லை. ராஜீவ் காந்தி கொலை உட்பட பல்வேறு காரணங்கள் இதற்கு பின்னணியில் இருக்கின்றன. ஆனால் அதேசமயம், இறுதிகட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் கொல்லப்படக்கூடாது என்பது குறித்து கவனம் செலுத்தப்பட்டது. கேள்வி: நீங்கள் இறுதியாக முன்வைத்த திட்டத்திற்கு இந்திய அரசின் ஒப்புதல் இருந்ததா இல்லையா? பதில்: இலங்கை பிரச்சனையில் நான் ஈடுபட்டிருந்த 10 ஆண்டு காலங்களில் இந்தியாவுக்கு தெரிவிக்காமல் நான் எந்த திட்டத்தையும் முன்னெடுத்ததில்லை. இந்த திட்டத்தை இந்தியா ஏற்றிருக்கும் என்பதிலும் இந்த திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்திய அரசும் இருந்திருக்கும் என்பதிலும் எனக்கு எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை. கேள்வி: இப்படி ஒரு திட்டம் இருந்ததாக நீங்கள் இப்போது கூறும் கருத்துக்கள் உண்மையா என்பதற்கு என்ன ஆதாரம்? பதில்: 2009ம் ஆண்டில் நடந்த இந்த விஷயங்கள், கொழும்பில் இருக்கும் அமெரிக்கத் தூதரகத்தின் தகவல் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் அது தொடர்பான மற்ற தகவல் பரிமாற்றங்கள் அனைத்தும் விக்கிலீக்ஸில் வெளியாகியிருக்கின்றன. அவற்றில் இருக்கும் தகவல்களை பார்த்தால் இந்தக் கூற்றுக்கான ஆதாரங்கள் அதில் இருக்கின்றன. இவ்வாறு எரிக் சொல்ஹெய்ம் கூறியுள்ளார்.
 1. Load more activity