தமிழ் குரல்

நண்பர் ஆக்னியுடன் ஒரு சந்திப்பு...

4 posts in this topic

கடந்த 27-08-17 அன்று நண்பர் ஆக்னியை சென்னையில் சந்திக்க முடிந்தது... ஆக்னி தமிழ் நாடு வந்த காரணத்தால் அவரின் விருப்பதிற்கினங்க நண்பர்கள் ஏற்பாடு செய்த சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு ஆக்னியோடு நிறைய பேச முடிந்தது...
 
நண்பர் ஆக்னி எனக்கு 17 ஆண்டுகளுக்கும் அதிக காலமாக தெரிந்த இனிய நண்பர், சிறப்பான மென்பொருள் வல்லுனர்... இப்போது தான் ஆக்னி என தெரிவித்தார்...
 
நிர்வாகி, வேக்கப், பகுத்தறிவு, லக்கி, லெனின், லீனா, கிமிரா என அனைவரையும் விசாரித்தார்...
 
ஒரு நண்பருக்கு பகுத்தறிவு என உணர்வோடு பெற்றோர் வைத்திருக்கிறார்கள் மகிழ்ச்சியோடு நண்பர்களிடம் பகிர்ந்தார்...
 
ஆக்னி அடுத்த முறை தமிழ் நாடு வரும் போது தோழர் லெனினுடன் சந்திக்க முயற்சி செய்வோம்...

Share this post


Link to post
Share on other sites

ஏன் லெனினை சந்திக்கவில்லை?  நீங்கள் மட்டும்தான் சந்தித்தீர்களா?  நான் நலம் விசாரித்ததாகவும் கூறவும். 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 8/31/2017 at 2:28 AM, தமிழ் குரல் said:
கடந்த 27-08-17 அன்று நண்பர் ஆக்னியை சென்னையில் சந்திக்க முடிந்தது... ஆக்னி தமிழ் நாடு வந்த காரணத்தால் அவரின் விருப்பதிற்கினங்க நண்பர்கள் ஏற்பாடு செய்த சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு ஆக்னியோடு நிறைய பேச முடிந்தது...
 
நண்பர் ஆக்னி எனக்கு 17 ஆண்டுகளுக்கும் அதிக காலமாக தெரிந்த இனிய நண்பர், சிறப்பான மென்பொருள் வல்லுனர்... இப்போது தான் ஆக்னி என தெரிவித்தார்...
 
நிர்வாகி, வேக்கப், பகுத்தறிவு, லக்கி, லெனின், லீனா, கிமிரா என அனைவரையும் விசாரித்தார்...
 
ஒரு நண்பருக்கு பகுத்தறிவு என உணர்வோடு பெற்றோர் வைத்திருக்கிறார்கள் மகிழ்ச்சியோடு நண்பர்களிடம் பகிர்ந்தார்...
 
ஆக்னி அடுத்த முறை தமிழ் நாடு வரும் போது தோழர் லெனினுடன் சந்திக்க முயற்சி செய்வோம்...

மிக்க மகிழ்ச்சி. அடுத்த முறை அனைவரையும் சந்திக்கலாம் தமிழ்குரல் சார்.

On 9/3/2017 at 11:46 AM, சயந்தன் said:

ஏன் லெனினை சந்திக்கவில்லை?  நீங்கள் மட்டும்தான் சந்தித்தீர்களா?  நான் நலம் விசாரித்ததாகவும் கூறவும். 

நன்றி செயந்தன். நலம் நலமறிய ஆவல்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now